A samuolis jo gyvenimas ir veikla

Muzikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 51 KB
4 puslapiai

PRATARMĖ
Tapytojas Antanas Samuolis - vienas talentingiausių ketvirto dešimtmečio jaunosios kartos atstovų. Septynerius metus trukusi jo kūryba paliko žymų pėdsaką lietuvių tapyboje, praturtino ją dramatiškais vaizdais. Tapė kasdienišką, nenudailintą darbininko gyvenimą bei jo aplinką. Jo kūryba išsiskyrė plačia jausmų skale – nuo lyrikos ir tragizmo iki grotesko. Samuolio tapyba gaivališka ir nuoširdi, pavergianti audringais vidiniais išgyvenimais.

A. Samuolio autoportretas (1926)

Gyvenimo ir kūrybos kelias
Antanas Samuolis ( Samulevičus ) gimė 1899 m. birželio 3 d. Puišių kaime ( Raseinių raj. ), keliaujančio po Lietuvą darbininko Vincento Samulevičiaus šeimoje. 1900 m. Samulevičiai apsigyveno Kaune, Žaliakalnyje, kur aštuonių asmenų šeima vertėsi vargingai iš tėvo, kuris sirgo džiova, atsitiktinio uždarbio ir nedidelio daržo. 1913 m. Antanas Samuolis baigė dviklasę berniukų mokyklą ir pradėjo dirbti.
Ilgai Samuoliai Lietuvoje negyveno. Po Pirmojo pasaulinio karo šeima pasitraukė į Rusiją ir iki 1918 m. gyveno Maskvoje. Būsimasis tapytojas lankė specialią pradžios mokyklą geležinkelininkų vaikams. Tėvas dirbo arklidėje ir netrukus mirė nuo kaulų tuberkuliuzės ( 1917 ).
Maskvoje, Tredjekovo galerijoje, būsimasis dailininkas susipažino su rusų tapyba; didelį įspūdį padaro M. Vrubelio paveikslai.
1918 m. grįžęs į Lietuvą, Samuolis buvo pašauktas į kariuomenę, kurioje tarnavo dvejus ( 1919-1921) metus. Nuo 1920 m. įstojo į Kauno meno mokyklą, mokėsi J. Vienožinskio tapybos studijoje, dalyvavo statant naujus mokyklos rūmus.
Dėl lėšų trūkumo Samuoliui mokytis buvo sunku – trūko dažų, teptukų, drobės, kurių neretai teko skolintis, bet jo talentą iš karto pastebėjo studijų draugai, J. Vienožinskis.
Patekęs į Kauno meno mokyklos aukštąjį skyrių, Samuolis „ pradžioje buvo bepasimetąs, nusivylęs savo sugebėjimais, pamatęs, kad jo kaimynai studentai tarytum miklaiu tapo negu jis. J.Vienožinskis laiku taikliai atstatė jo pasitikėjimą ir nukreipė eiti savo keliu“- taip savo atsiminimais apie A.Samuolio studijas pasakojo P. Aleksandravičius.
1928 m. baigęs meno mokyklą, Samuolis pasilieka Kaune, pasišvenčia kūrybai. Pragyvenimui užsidirba atsitiktiniais darbais, tapydamas paveikslus Kauno dvasinei seminarijai, retkarčiais – užsakytus portretus ir pan. Gyveno jis siauroje Žaliakalnio užkampio gatvelėje, žemų lubų kambarėlyje, prigrūstame nuostabių kūrinių, kuriais retai kas domėjosi, o dar rečiau pirko.
Savo tapybos darbais jis nemėgo girtis ar visiems rodinėti. Tuo atžvilgiu buvo nepaprastai kuklus. Tik...