A miskinis taip gera butu analize doc

 5
Microsoft Word 42 KB
3 puslapiai

Antano Miškinio eilėraščio „Taip gera būtų pagyvent be rūpesčio…” analizė. I bandymas
Sarkastiška šypsena, kreivai žvelgianti į kiekvieną tradiciją, kiekvieną autoritetą, kiekvieną socialinę normą, maištingi žodžiai, užglaistyti skambiomis frazėmis, ironizuojantys posmai, smerkiantys sudaiktėjimą ir subanalėjimą… Jaunas poetas Antanas Miškinis sukelia konfliktą tarp visuomenės ir blaivesnio mąstymo, nepriklausomo nuo Kažkieno nuomonės, Kažkieno norų ar papročių.
Eilėraštis „Taip gera būtų…”, mano nuomone, ir yra tas, labiausiai atspindįs, pirmąjį A.Miškinio kūrybos tarpsnį. Eilėraščio pradžia žada nuoširdžias, išdidžias eiles, tačiau jau greitai galima suprasti, kad autorius juokiasi. Juokiasi iš to, ką mes gerbiam, saugom ir kuo žavimės. Tam tikra prasme jis juokiasi iš mūsų visų.
Visas eilėraštis parašytas tariamąja nuosaka, tuo autorius tarsi parodo, kad šitas kelias – tikslo, meilės ir darbo atsisakymas yra nerealus. Eilėraščio nerealumo įspūdį ir artimumą svajonei sustiprina ir jau pirmieji eilėraščio žodžiai: „Taip gera būtų…” Tuo net eilėraščio žmogui nesuteikiama proga gyventi kupiname spalvų pasaulyje (čia – „teka pilkos upės”). Kita vertus, įdomu skaityti, kaip autoriui pavyko atskleisti savo kūrinyje ne tik svajonę, bet ir patį svajojimą.
A.Miškinis visame eilėraštyje kaip r visoje savo ankstyvojoje kūryboje yra artimas kaimui ir gamtai, tačiau šiuo tuo „Taip gera būtų” skiriasi nuo daugumos A.Miškinio kūrinių – būtent platesne eilėraščio erdve (greta kaimo ir jo gamtos atsiranda kurortas, parkai). Keturiuose posmeliuose mes tikrai galime išvysti lietuviško rudens kontūrus – pilkus debesis, šimtus žvirblių žagaruose, sušalusią žemę, gelstančius parkus, upę. Gamtos vaizdas tampa ir tarytum įžanga eilėraščio žmogaus tariamiems prisiminimams – žvirbliai skatina atsiminti vestuves, o gelsvėjantys parkai – verkiančias mergaites.
Ypač ironiškai eilėraščio žmogus žiūri į jausmus („ko tos mergaitės verkia”) ir vestuves („apygirčiai jaunikiai” veža verkiančią nuotaką). Sulygindamas šias dvi situacijas (ašaromis) eilėraščio žmogus...