A mickevičius

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 38 KB
2 puslapiai

Mickevicius grazina analize. Mickevicius analize. A.mickevičius analize. Mickevicius grazina analize. Mickevicius analize. A.mickevičius analize.

A.Mickevičius

Literatūros namų darbas

Romantizmas yra meninis ir intelektualinis sąjūdis susiformavęs XVIII a. pabaigoje, kuris pabrėžė stiprias emocijas, vaizduotę, individualumą, subjektyvumą, iracionalumą, spontaniškumą, laisvę nuo klasikinių griežtų meno formų ir maištavo prieš socialines konvencijas. Tipiškos romantizmo charakteristikos: žavėjimasis gamtos grožiu; bendras emocijų pakylėjimas virš proto ir jausmų virš intelekto; posūkis į save ir žmogaus asmenybės, jo nuotaikų ir protinių sugebėjimų nagrinėjimas; genijaus, didvyrio ir kitų ypatingų figūrų naudojimas ir dėmesio sutelkimas į jų jausmus ir vidinę kovą. Nerasdami idealo savo meto visuomenėje, romantikai susidomi folkloru, istorija, bibliniais mitais, tuo, kas paslaptinga, nepaprasta, žmogaus protui neprieinama, jaučiama tik intuityviai. Romantikai kuria nepaprastą grožį ir nepaprastą bjaurumą, kilnumą ir žemą nuosmukį, pasiaukojimą ir egoizmą. Romantinėje literatūroje labai svarbi lyrinė poezija, nes kūryboje menininkas visų pirma reiškia savo jausmus ir nuotaikas.
Į pasaulinę literatūrą kaip kovingas romantikas įėjo A.Mickevičius. Jis karštai gynė tautos ir asmenybės teisę į laisvę, protestavo prieš baudžiavą, kvietė į kovą prieš carizmą. Poetas puoselėjo meilę gimtajam kraštui, jo istorijai. Įkvėpimo poetas sėmėsi iš Lietuvos praeities, rašė lietuviškos tematikos kūrinius. Iš jų reikšmingiausi yra "Gražina" ir "Konradas Valenrodas".
Poemos "Konradas Valenrodas" veiksmo laikas - XIV a., Kęstučio valdymo laikai. Poetas sprendžia klausimą, koks individo vaidmuo istorijoje, kaip asmenybė gali pasitarnauti savo tautai. Kūrinio problemą autorius paryškina pagrindinio personažo Valenrodo paveikslu, jo tragiška istorija.
Konradas Valenrodas - drąsus, ryžtingas, stiprus. Jis myli savąjį kraštą - Lietuvą. Herojus - stipri asmenybė. Jis ilgus metus siekia...