A mickevičiaus baladės bičiuliams analizė

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

Mickevicius romantika analize. Mickevicius romantika analize.

A.Mickevičiaus baladės ”Bičiuliams” analizė

Mickevičius buvo žymus XIX a. lietuvių kilmės romantikas, gyvenęs ir lenkiškai kūręs Lietuvoje. Lietuvoje jis išgyveno ir savo pirmąją bei didžiausią gyvenimo meilę Marilei Vereščak. Ši meilė buvo nelaiminga ir paliko A. Mickevičiaus gyvenime bei kūryboje žymų pėdsaką. Įvairiuose jo kūriniuose – sonetuose, baladėse, romansuose, poemose, dramose – jaučiami šios meilės atgarsiai. Ypač skaudžiai ją išgyveno būdamas Kaune, kai jautėsi atstumtas, vienišas ir visų apleistas. Tuomet parašė baladę “Bičiuliams”.
Baladė nėra ilga. Ją tesudaro vienuolika ketureilių. Pirmasis jų prasideda žodžiais: “Laikrodžio dūžiainaktis įpusėjus”. Jie nusako baladės laiką – vidurnaktį. Laikrodžio dūžius, kurie suteikia laiko pojūtį, girdi tik tas, kuris nemiega, būdamas ramiuose “vienuolyno mūruose”. Tokie žodžių juginiai “vėjas švilpauja, šunes suamsi” dar labiau paryškina naktį apėmusią ramybę. Tai, kad tikrai dar kažkas nemiega, parodo toliau minimas žvakės simbolis, kuri jau seniai dega, nes “gęsta, sužimba vėl gęsta”. Ji suteikia visai aplinkai šiek tiek jaukumo, šilumos ir gyvybės.
Taigi tik kitame segmente pasirodo lyrinis subjektas, atsiskleidžia jo jausmai. Jis ir yra tas, kuris girdi laikrodžio dūžius, degina žvakelę. Lyriniam subjektui vienuolyno aplinka tampa slegianti. Baltos sienos išreiškia jo...