A macernis

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 51 KB
4 puslapiai

Fasilitatorius


Integruota mokymo programa
"EUROPOS MOZAIKA"
Pilietinių iniciatyvų centras

Bendroji dalis
Programos turinys
Programos turinio suvestinė
Didaktinės nuostatos
BENDROJI DALIS
Pagrindimas
Europa Lietuvos mokyklai nėra terra incognito. Jeigu pavartysime Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos Bendrąsias programas ir peržvelgsime išsilavinimo standartus bei istorijos, geografijos, literatūros, dailės ir kitų dalykų vadovėlius, nesunkiai galėsime įsitikinti, kad iš esmės jie visi yra europocentriški, kad juose tikrai labai daug kalbama apie Europos istoriją, ūkį, kultūrą. Suprantama, kad ir Lietuvos istorija yra pateikiama ir suvokiama visos Europos istorinio vyksmo kontekste.
Antra vertus, neapleidžia jausmas, kad kažko vis dėlto trūksta. Ir šis trūkumas, šios programos kūrėjų akimis, galėtų būti apibrėžtas kaip žinių ir pajautos apie Europą kaip vientisą politinę, ekonominę, kultūrinę, civilizacinę, lingvistinę ir t.t. erdvę stoka. Europa kaip visumą užgožia atskirų žinių fragmentai. Vaizdžiai kalbant, šiandieninę situaciją bendrojo lavinimo mokykloje prilygintume išsklaidytai dėlionei. Atskirų dalykų mokytojai, supažindindami su savo atskirų dalykų paslaptimis, moksleiviams įteikia tiktai vieną arba geriausiu atveju kelis dėlionės elementus, iš kurių tikrai sudėtinga susidaryti vientisą viso paveikslo vaizdą.
Todėl mes ir sugalvojome pažvelgti į Europos matmenį bendrojo lavinimo mokyklų programose iš kitos pusės ir pabandyti pakviesti Jus drauge su moksleiviais iš tų atskirų išbarstytų fragmentų vieningą Europos mozaiką. Šio sumanymo esmė yra ne priversti moksleivius mokytis dar kažko papildomo, bet parodyti, kad iš nestandartinės esamos plačios programos elementų kombinacijos galima išgauti naują ir tikėkimės moksleiviams patrauklią kokybę.
Tikslai
Pateikdami Jūsų dėmesiui šią programą norėtume, kad ji padėtų moksleiviams:
• pajusti per visą ilgaamžę Europos istoriją vykusio tautų vienijimosi ir skaldymosi, kultūrinės ir ūkinės sklaidos dinamiką ir dramatizmą;
• suvokti, jog dabartinis Europos vienijimosi procesas yra organiškas visos ankstesnės Europos civilizacijos raidos rezultatas;
• ugdytis atsakomybę už Europos kaip vertybės, kaip natūralių mūsų valstybės - Lietuvos - namų ateitį.
Struktūra

Europos ateitis:
• Europos Federacija?
• Europos Sandrauga?
Europos dabartis:
• Europos Sąjunga
Europos praeitis:
• Tautų Europa
• Monarchijų Europa
• Renesanso Europa
• Viduramžių Europa
• Antikos Europa

Programos suvestinė

Istorija Geografija Kalbos...