A kamiu kaligula

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 31 KB
1 puslapis

“Egzistencializmas - filosofijos kryptis, analizės išeities tašku laikanti žmogaus buvimą (egzistenciją) ir jo vietą bei vaidmenį pasaulyje.”
“Egzistencialistų filosofavimo išeities taškas - kraštutinis individualizmas. Teigiama, kad tikrovė yra negrįžtamai suskilusi į dvi sritis: sąmonės ir daiktų. To neišvengiamas rezultatas - žmogaus susvetimėjimas.” Tai pastebime Kaligulos žodžiuose Helikonui: “Tiesiog staiga pajutau norą turėti tai, kas neįmanoma. Daiktai tokie, kokie yra, manęs nepatenkina. Man reikia mėnulio arba laimės, arba amžinybės, ko nors, galbūt ir beprotiško, bet ne iš šio pasaulio.” Čia jaučiamas žmogaus susvetimėjimas, jam šis pasaulis pasidaro svetimas, jo sąmonė ieško neįmanomų, nepasiekaimų kito pasaulio daiktų.
“Egzistencializme žmogus yra pasimetęs pasaulyje, neturinčiame jokios tvarkos ir prasmės, be tos, kurią jam suteikiąs pats žmogus.” Kaligula sako, jog “žmonės verkia todėl, kad viskas yra ne taip, kaip turėtų būti.” Jis tvirtina, kad beprasmiai yra visi įstatymai, visi dievų garbinimai, visos įsisenėjusios tiesos. Kad tai patvirtintų jis apsimeta dievu, ir tai supranta kaip įrodymą, kad tik žmogus pats tvarkosi savo gyvenimą, jokie dievai jam nepadeda. Kaligula taip pat supranta, kad žmogaus likimas “nepavaldus nei istorinei, nei socialinei determinacijai.” Žmogus yra visiškai laisvas ir pats kuria savo ateitį. Jis nebūtinai turi ją kurti...