A fajolis gyvenimas ir veikla

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 56 KB
5 puslapiai

Fajolis valdymo funkcijos. Fajolis vadovavimas. Fajolis valdymo funkcijos. Fajolis vadovavimas.

Turinys

Turinys 1
ĮVADAS 2
Vadybos mokslo pradmenys 3
Valdymo teorijos mokyklos ir vadybos mokslo pradininkai 4
A.Fajolis.Administravimo principai 6
IŠVADOS 12

Įvadas

Valdymo funkcijos: planavimas, organizavimas,aktyvinimas bei kontrolė, yra būtinos ne tik įmonės valdyme, bet ir kitose gyvenimo sferose. Šios valdymo funkcijos tinka ir valstybės valdyme, ir meninių kolektyvų ir taip pat šeimos valdyme.
Vadybos mokslo principai egzistuoja be galo seniai. Jau senovės imperijų ir didžiujų valstybių istoriją liudija, kad jau tais laikais buvo žimomi pagrindiniai valdymo principai Nors Graikių filosofas Aristotelis ir manė, kad vadovais gimstama, manau neužtenka vien tik įgimtų valdymo įgudžių norint valdyti pavyzdžiui kad ir tokią kaip Romos imperiją.
Šiomis dienomis kaip atskiras mokslas vadybos mokslas dėstomas daugelyje vadybos ir verslo mokyklose.
Yra dalykų, kuriuos žinome ir kuriais vadovaujames visi , bet tuos dalykus reikia apibrėžti ir sukonkretinti. Reikia padrikas žinias sujungti į vieną visuma , apibendrinti ir pateikti kitiems supramtama forma. Ši nelengvą darbą atlieka vienos ar kitos mokslo šakos pradininkai.
Norin atlikti šį darbą reikalinga ir parirtis toje srityje ir nuoseklumas ir analizė ir daug kruopštaus darbo.
Kaip ir daugelyje mokslo šakų vadyboje esti savi pradininkai. Vienas iš jų tai prancūzas A. Fajolis , kurio gyvenimą ir veiklą, apžvelgsiu šiame darbe.

Vadybos mokslo pradmenys

Vadyba -tai valdymo teorija. Tai kompleksinis mokslas, besiremiantis kitais mokslais (ekonomika. Psichologija. Sociologija, matematika, etika, o ypač disciplinos apie asmenybę), Valdymas reikalauja subjekto ir objekto egzistavimo. Tai yra valdančiosios ir valdomos pusės. Vadyboje subjektas yra vadovas, menedžeris, o objektas _ gamyba ir joje dalyvaujantys žmonės. Vadybos kaip mokslo turinį sudaro šių abiejų elementų sistemos nagrinėjimas ir ryšių tarp jų nagrinėjimas. Patį vadybos terminą įvedė Federyhas Teiloras, savo klasikiniam veikale `Shop management`. Šiuo terminu, jis pakeičia ankščiau naudotus terminus: regulation, government, direction. Pagal Teilorą, management apibūdina visuminę organizacijos veiklą (valdymo). Analogiškai galima pasakyti apie Fajolio veiklą. Vadybai reikalingos įvairiapusės žinios. Vadyba – apie organizacijos valdymo dėsningumus, principus, metodus bei organizacinį mechanizmą. Praktinėje-vadybinėje veikloje išskirtinis vaidmuo tenka vadovavimo funkcijai, todėl centrinė vadybos figūra -vadovas. Visi vadybos tyrinėtojai pripažįsta, kad turi turėti vadybos gyslelę. Tai ne tik mokslas, bet dalele ir menas. Profesionali vadyba –...