A fajolis

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 103 KB
12 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 3
1. BIOGRAFINIAI FAKTAI. SVARBIAUSI DARBAI 4
2. SVARBIAUSIAS INDĖLIS 5
2.1 A. Fajolis apie administravimą 5
2.2 Įmonės valdymas pagal A. Fajolį 6
2.3 A. Fajolio 14 administravimo principų 8 3. KLASIKINĖ VADYBOS TEORIJA 10
4. A. FAJOLIS IR F. TEILORAS 12
5. VADOVO KOMPETENCIJA MŪSŲ DIENOMIS 13
6. POŽIŪRIS Į ĮMONĖS PERSONALĄ. REIKALAVIMAI VADOVAMS 15
IŠVADOS 19

ĮVADAS

A. Fajolis – vadybos pradininkas, mokslininkas, priskiriamas klasikinei vadybos mokyklai, dažniausiai laikomas pirmuoju,sprendusiu valdymo prigimties klausimą, pasiūliusiu teoriją, tinkamą visoms valdymo situacijoms ir suformulavusiu administracinės veiklos organizavimo teorinius pagrindus.
Daugiausia dėmesio skyrė administravimui; nuolat akcentavo, kad administracinė veikla yra specifinė žmogaus veiklos sfera, šios veiklos aspektai yra savarankiškų tyrinėjimų objektas ir jos organizavimas turi vadovautis tam tikrais principais. Šiuos principus ir nuostatas A. Fajolis išdėstė savo veikaluose.
A. Fajolis siekė, kad verslo procedūros galėtų būti pritaikomos bet kuriai organizacijai, nepaisant jos dydžio ir tipo. Pasak jo, valdymo veikla turėtų aprėpti penkias svarbiausias sudedamąsias dalis: prognozavimą ir planavimą; organizavimą; nurodinėjimą; koordinavimą bei kontroliavimą. Jo mintys padarė didelę įtaką XXa. vadybai.
A. Fajolis nėra priskiriamas vadybininkų elitui, tai kompanijos žmogus, kuris visą savo gyvenimą paskyrė tyrinėjimams.(6, p. 137)
Kursiniame darbe aptariau A. Fajolio biografiją, truputį dėmesio skyriau klasikinei vadybos mokyklai, kurią jis atstovauja ir kuriai turėjo labai daug įtakos, aptariau svarbiausią jo indėlį į ekonomiką ir vadybą. Kursinis darbas apima 20 puslapių, kuriuose pateikta daugiausia teorinė medžiaga ir plius dar viena lentelė. Rėmiausi literatūros šaltiniais, kuriuos nurodžiau darbo pabaigoje.

1. BIOGRAFINIAI FAKTAI. SVARBIAUSI DARBAI.

A. Fajolis gimė Konstantinopolyje 1841m. liepos 29d. Mokėsi Liono licėjuje, vėliau nacionalinėje Sent–Etjeno aukštojoje mokykloje, kurią baigė 1860m. būdamas tik 19 metų. Po to buvo priimtas į Commenry, Fourchambault ir Decazeville kalnakasybos kompaniją, kurioje praleido 65 tolesnius savo gyvenimo metus.
Kada A. Fajolis buvo vidurinio lygio vadovas, jis buvo pripažintas dėka publikacijų apie geologinius tyrimus. Dirbdamas vyriausiu vadybininku jis apsaugojo savo kompaniją nuo bankroto ir pavertė ją ekonomiškai stabilia ir techniškai pirmaujančia įmone. A. Fajolis liko kompanijos direktorių taryboje iki savo mirties 1925m.
A. Fajolis gerai išmanė vadybininko darbą ir jo sėkmę lėmė ne...