A baranauskas

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 26 KB
1 puslapis

A baranauskas referatas. A baranauskas referatas.

Antanas Baranauskas (1835 m. sausio 17 d. - 1902 m. lapkričio 26 d.) - lietuvių poetas, kalbininkas, katalikų bažnyčios veikėjas, Seinų vyskupas.

Biografija

A. Baranauskas gimė Anykščiuose, valstiečių šeimoje. Ankstyvoje jaunystėje tėvai nusiuntė jį į paralelinę mokyklą. Po mokyklos baigimo A. Baranauskas tapo pagalbininku parapijoje, vėliau jis buvo nusiųstas mokytis į Rumšiškes. Toliau mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. 1862 m. baigė Peterburgo dvasinę akademiją. Iki 1864 m. studijavo Miuncheno, Romos, Leveno universitetuose. 1866 - 1884 m. - Kauno kunigų seminarijos profesorius. Svarbiausius poezijos kūrinius parašė 1857 - 1863 m.

Reikšmingiausias A. Baranausko kūrinys - romantinė poema „Anykščių šilelis“, kuriame apdainuojama gimtojo krašto gamta, idealizuojama Lietuvos senovė, kaip kontrastas jo laikotarpio realijomis atskleidžiamas gamtos ir žmogaus dvasinis ryšys, protestuojama prieš tautinį lietuvių tautos engimą.