A adler ir a h maslow asmenybes teoriju lyginamoji referatas

Analizė
 5
Microsoft Word 73 KB
8 puslapiai

Turinys

Įvadas 3
1. A. Adler individualioji asmenybės teorija 5
2. A. Maslow asmenybės teorija 5
3. Teorijų palyginimas pagal pagrindinius teiginius apie žmogaus prigimtį 6
3.1. Laisvė – determinizmas 6
3.2. Racionalumas – iracionalumas 7
3.3. Holizmas – elementalizmas 7
3.4. Konstitucionalizmas – invaironmentalizmas 8
3.5. Kintamumas – pastovumas 9
3.6. Subjektyvumas – objektyvumas 10
3.7. Proaktyvumas – reaktyvumas 10
3.8. Homeostazė – heterostazė 11
3.9. Pažinumas – nepažinumas 11
Išvados 13
Literatūros sąrašas 14

Įvadas

Asmenybė yra abstrakti sąvoka, nes jos neįmanoma nei paliesti, nei tiesiogiai pamatuoti. Kiekvieno autoriaus apibrėžimai yra skirtingi, nes kiekvienas žmogus yra unikalus, todėl visi apibrėžimai yra teisingi. Vieni apibrėžimų autoriai pabrėžia asmenybės santykį su aplinka, kiti – psichinių procesų visumą, dar kiti – asmenybės bruožų unikalumą. D. G. Myers asmenybę apibrėžia taip: „Asmenybė – tai kiekvienam būdinga savita mąstysena, jausena ir veiksena“ (D. G. Myers „Psichologija“, 2000, p.467).
Panašiai yra ir su asmenybės teorijomis. Kiekviena asmenybės teorija skirtingai bando paaiškinti, kas gi yra ta asmenybė, kaip ji funkcionuoja. „Asmenybės teorija – kruopščiai patikrinti samprotavimai arba hipotezės apie tai, kas yra žmonės, kaip jie tampa tokiais ir kodėl jie elgiasi taip, o ne kitaip“ (Asmenybės psichologijos paskaitų medžiaga). J. Lapė, G. Navikas asmenybę apibrėžia taip: „Asmenybė – tai žmogus, pasiekęs pakankami aukšta fizinio, psichinio ir socialinio išsivystymo lygį, kuris leidžia jam elgtis neatsižvelgiant į tiesioginius poveikius ir situacijas, vadovaujantis esminiais gyvenimo principais ir įsitikinimais“ (J. Lapė, G. Navikas „Psichologijos įvadas“, 2003, p. 180).
Autoriai, kurių asmenybės teorijos priskiriamos psichodinaminei krypčiai, teigia, jog asmenybės raidai ir elgesiui įtakos turi dviejų priešiškų jėgų susidūrimas, jų priešiškumas. Vienu atveju viena jėga glūdi pačiame individe, kita – socialinėje aplinkoje. Kitu atveju – abi priešiškos jėgos yra įgimtos ir glūdi pačiame individe.
Bruožų teorijos atstovai sako, jog asmenybės elgesį nulemia nuolatiniai bruožai, tokie, kaip agresyvumas, švelnumas ir t. t.
Socialinio mokymosi teorija teigia, jog aplinkos sąlygos turi didžiausią įtaką asmenybės atsiskleidimui ir elgesiui.
Humanistinės teorijos atstovai pabrėžia, jog asmenybė yra vientisa, unikali ir nepakartojama, o jos elgesį nulemia tai, kaip ji suvokia pasaulį.
Šiame darbe mes bandysime palyginti dvi asmenybės teorijas – tai psichodinaminės...