7-s teorija

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 146 KB
19 puslapiai

Turinys

I. Įžanga3
II. 7-S teorija 4
II.1. Trumpai apie T.Peters'ą ir R.Waterman'ą 4
II.2. Pavyzdinių kompanijų pavyzdingo elgesio pavyzdžiai 4
II.3. 7-S teorijos „pamatai“ 6
II.4. 7-S teorijos gimimas 10
II.5. 7-S modelis 11
II.6. Teorijos taikymas: Pavyzdinių kompanijų tyrimas remiantis 7-S modeliu 13
II.6.1. Orientacija į veiksmą 16
II.6.2. Orientacija į vartotoją 18
II.6.3. Savarankiškumas ir verslumas 19
II.6.4. Maksimalus našumas žmonių sąskaita 20
II.6.5. Tiesioginis valdymo ryšys su gyvenimu 20
II.6.6. Orientacija į veiklą, kurią įmonė geriausiai išmano 21
II.6.7. Paprasta struktūra, negausus personalas 22
II.6.8. Centralizavimo ir decentralizavimo lygio derinimas 22
II.7. 7-S – „Sega“ kompanijos sėkmės laidas 23
III. Išvados 26
IV. Literatūra 27
V. Lentelės28
VI. Paveikslai 29

I. Įžanga

Belgų siurealistas Rene Magritte‘as nutapė keletą pypkių ir šį paveikslų ciklą pavadino „Ceci n‘est pas une pipe“ („Tai ne pypkė“). Daikto paveikslas nėra tas daiktas. Lygiai taip pat organizacijos struktūros schema nėra kompanija, o nauja strategija nėra automatiškas atsakymas į jos nesėkmę. Visi mes tai žinome, o vis dėlto, kai bėdos užklumpa, mes reikalaujame naujos strategijos ir netgi reorganizacijos. O kai reorganizuojame, mes paprastai pasitenkiname tuo, kad schemoje sukeičiame kvadratėlius. Lieka didelė tikimybė, kad nedaug kas pasikeis. Sukelsime chaosą, kurį laiką net naudingą chaosą, bet galiausiai senoji kultūra ims viršų. Senieji įgūdžiai labai gyvybingi.
Sielos gelmėse visi mes suprantame, kad, norint išlaikyti stambios organizacijos gyvybingumą ir lankstumą, reikia kažko daugiau, negu tai galima išreikšti programiniais...