6a deguonies grupė

Chemijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 57 KB
5 puslapiai

Deguonis referatas. Deguonis referatas.

Telšių „Ateities“ vid. mokykla

REFERATAS

6A grupė
Deguonies grupė

Darbą atliko Gintarė Gailiūtė

Telšiai
2004
Deguonis ir siera yra tipiški nemetalai. Bet nemetalinės savybės grupėje iš viršaus į apačią palaipsniui silpnėja, todėl telūrui ir poloniui būdingos kai kurios metalų savybės.
Remdamiesi elektronine sandara galime prognozuoti, kad deguonis ir siera turi sudaryti panašius junginius. Abu šie elementai sudaro joninius junginius su aktyviaisiais metalais, abu sudaro panašius kovalentinius junginius, pvz. H2S ir H2O, CS2 ir CO2, SCl2 ir OCl2. Bet tarp sieros ir deguonies junginių esama gana didelių skirtumų. Pavyzdžiui vanduo, kurio molekulinė santykinė masė tik 18 amv, verda anomaliai aukštoje temperatūroje (100°C). H2S molekulės yra sunkesnės (34 amv), bet ši medžiaga verda gerokai žemesnėje temperatūroje (-61°C). Tokį didelį virimo temperatūrų skirtumą lemia vandeniliniai ryšiai, kurie gali susidaryti tarp vandens molekulių, bet nesusidaro tarp H2S molekulių. Lentelėje 23-6 rasite kai kurių sieros ir deguonies savybių palyginimą. Deguonies skirtumus nuo sieros lemia: (1) mažas atomo spindulys; (2) didelis elektroneigiamumas; (3) negalėjimas panaudoti d orbitalių jungčių sudarymui.
Lentelėje 23-6 nurodyta, kad galimi deguonies oksidacijos laipsniai yra -2, -1 ir 0. Siera gali įgyti oksidacijos laipsnius nuo +6 iki -2. Reiktų pažymėti, kad sierai būdingi netgi trupmeniniai arba mišrūs oksidacijos laipsniai, tokie kaip +2,5 tetrationato jone, S4O62-. Sieros oksidacijos laipsnių įvairovę reziumuoja elektrodų potencialų diagrama paveiksle 23-5.
Lentelė 23-6
Deguonies ir sieros palyginimas
Deguonis Siera
Stabiliausioji vieninė medžiaga, 298 K ir 1 atm O2(d)
Dvi alotropinės modifikacijos: O2(d) ir O3(d)
Galimi oksidacijos laipsniai: -2, -1, 0
O2(d) ir O3(d) yra stiprūs oksidatoriai
Su metalais sudaro oksidus, kuriuose dominuoja joniškumas
O2- jonas vandenyje nestabilus. Reaguodamas su vandeniu jis sudaro OH- jonus
O retai būna centriniu atomu ir niekada nebūna susijungęs su daugiau kaip 4 atomais. Dažniausiai jungtis sudaro su dviem (H2O) arba trimis (H3O+) atomais.
Gali sudaryti grandines tik iš dviejų arba trijų O atomų (H2O2 ir O3). Junginiai, kuriuose yra fragmentas O - O, yra gana nepatvarūs (lengvai skyla).
Sudaro oksidą CO2, kuris reaguoja su NaOH(aq) sudarydamas Na2CO3(aq)
Sudaro hidridą H2O. Jo savybės:
298 K temperatūroje ir 1 atm slėgyje yra skystas
sudaro daug vandenilinių ryšių
molekulės dipolio momentas yra labai didelis
labai geras jonizuojantis tirpiklis
sudaro hidratus ir akvakompleksus
sunkiai oksiduojamas...