6 12 mėn kūdikio aplinkos pažinimas ranka

 5
Microsoft Word 130 KB
17 puslapiai

Vaiko aplinkos pazinimas. Vaiko aplinkos pazinimas.

Turinys

Įvadas

1.Kūdikio pažintinė raida įvairių ugdymo krypčių atstovų akimis

1. 1. Žaidimo samprata, raida, struktūra ir uždaviniai

1. 2. Vaiko valios vystymosi bruožai

1. 3. Veiksmas ir efektas

1. 4. Žaidimas ir laikas

1. 5. Žaidimo reikšmė vaiko vystymuisi

1. 6. Žaidimas svarbiausia kūdikio veikla ir pažinimo būdas

1. 7. 6 – 12mėn.kūdikio pažintinė raida

2. 6 – 12 mėn. kūdikio aplinkos pažinimo ranka ypatumai

2. 1. Tyrimo metodika

2. 2. 6 – 12mėn. kūdikio aplinkos pažinimo ranka tyrimo rezultatai

2. 3. 6 – 12 mėn. kūdikio aplinkos pažinimo ranka lyginamoji analizė

2. 4. 6 – 12 mėn. kūdikio aplinkos pažinimo ranka naujų veiksmų
pasirinkimo lyginamoji analizė

2. 5. 6 – 12 mėn. kūdikio aplinkos pažinimo ranka žaislų pasirinkimo
analizė

3. Išvados

4. Literatūros sąrašas

5. Priedai

Įvadas

Gera pradžia – viso gyvenimo pagrindas.

( J. Pikūnas)

Vaikas ateina į šį pasaulį, nieko apie jį nežinodamas. Tačiau labai greitai išaiškėja įgimti refleksai, jutimai, įgimtas smalsumas, kuris padės susipažinti su jį supančiu pasauliu.
Kūdikių ir ankstyvojo amžiaus vaikams būdingi įvairūs jutimai. Jis jautrus, kvapui, skoniui, pastebi ryškias spalvas, daiktus, jų formas ir įvairius dydžius. Vaikui labai sunku nepalietus jų. Vaikai susipažįsta su pasauliu bandymų ir klaidų keliu, todėl kūdikiai, liečia, baksnoja, krapštinėja viską .
Kūdikių ir ankstyvojo amžiaus vaikų fizinė, psichosocialinė ir pažintinė raida vyksta labai sparčiais tempais ir yra tampriai tarpusavyje susijusi. Daugelio mokslininkų nuomone pirmieji vaiko gyvenimo metai yra tiesiog lemiami visam tolesniam gyvenimui, ir tai, ką praras, praleis, neteks galimybės pažinti mažas vaikas, vargu galėsime jam suteikti vėliau.
Pedagogų požiūris į kūdikystę ir ankstyvąjį ugdymą yra grindžiamas įsitikinimu, kad individualybės saviraiškos puoselėjimas turi prasidėti nuo pirmųjų vaiko gyvenimo dienų. Kokie bendruomeniniai ir emociniai gebėjimai prasikala mažais daigais vaikystėje, tokios charakterio savybės prasiskleidžia ir visu grožiu pražysta tolesniame gyvenime, nes gera pradžia turi didelę reikšmę visai vaiko ateičiai, vystymosi sėkmei per visą gyvenimą.

Tikslas:.atlikti vieno vaiko sensomotorinio žaidimo lyginamąją analizę.

Hipotezė: Kūdikis artimiausią aplinką stengiasi pažinti ranka.

Uždaviniai:
1. Išanalizuoti pedagoginę, psichologinę literatūrą, atspindinčią...