5-8 klasės terminai ir paaiškinimai

Konspektas
 5
Microsoft Word 36 KB
2 puslapiai

Epas- plačios apimties dažniausiai eiliuotas pasakojamasis kūrinys apie legendinių arba istorinių herojų žygdarbius.
Runos- Estų, Suomių epinės liaudies dainos taip pat Germanų rašto ženklai.
Pasakėčia- trumpas pasakojamasis dažniausiai eiliuotas kūrinys, turintis pamokomaja arba kritine mintį.
Alegorija- abstrakčios savokos reiškimas konkrečius vaizdu.
Moralas- tai trumpa išvada kur paaiškinama pagrindinė kūrinio mintis.
Epopėja- didelės apimties kūrinys, paprastai sudarytas iš kelių knygų, vaizduojandis istoriškai reikšmingus įvykius.
Epigrafas- kūrinio pradžioje pacituoti žodžiai iš kito teksto.
Sapnas- vaizdai jausmai ir mintys, matomi, išgyvenami miegant.
Apsakymas- nedidelės apimties epinis kūtinys, paprastai vaizduojantis viena pgrindinio veikėjo gyvenimo epizdoą, gyvenimo etapą.
Peizažas- gamtos vaizdavimas mene.
Poema- epo žanras, eiliuotas, pasakojamasis kūrinys.
Liadies dainos-
Rauda- melodeklamacija, verkimas su žodžiais.
Eilėraštis- lyrikos zanras, trumpas, eiliuotas kurinys
Elegija- lyrikos žanras kurio svarbiausi bruožai liūdna nuotaika, nusiminimas, liūdni apmastymai.
Idilė- lyrikos žamras liūdnos nuotaikos kūrinys.
Lyrizmas- gilus jausmų išsakymas, reiškimas, nuoširdumas, švelnumas, o ne istorijų eiliavimas.
Paralelizmai- dviejų reiškinių gretinimas, pavaizduojant juos lygiagrečiai.
Palyginimai- vaizdingas sugretinimas.
Epitetas- vaizdingas apibūdinimas.
Personifikacija- kai negyviems daiktams suteikiamos gyvų butybių ypatybės.
Nuolatiniai epitetai- epitetai kurie nuolat kartojami liedies dainose.
Hiperbolė- neparastas, vaizduojamojo objekto savybių padidinimas.
Deminutyvai- mažybiniai, maloniai žodžiai.
Stilizacija- samoningas kokio nors kūrinio pamėgdžiojimas.
Parodija- kurio nors kūrinio bruožu megdžiojimas, siekiant pasišaipyti, pajuokti.
Rimas- eilėraščio eilučių pabaigos...