4a grupės metalai alavas ir švinas

Chemijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 38 KB
2 puslapiai

Alavo referatai. Alavo referatai. Referatas apie alava. Referatas apie alava.

4A grupės metalai: alavas ir švinas

4A grupės elementų savybės didėjant atominiam numeriui keičiasi labai stipriai. Du paskutinieji grupės nariai - alavas ir švinas - yra metalai. Germanį kartais vadina pusmetaliu. Pirmieji grupės nariai - anglis ir silicis - yra nemetalai. Germanis ir silicis yra puslaidininkiai.
Panagrinėję duomenis lentelėje 15-1 pastebėsite, kad alavas ir švinas yra labai panašūs vienas į kitą. Abu yra minkšti, kalūs, lengvai išplojami metalai, besilydantys žemoje temperatūroje. Abiejų jonizacijos energijos ir elektrodų
potencialai yra apytiksliai vienodi, todėl abu maždaug vienodai linkę būti oksiduojami iki oksidacijos būvio +2.
Tai, kad alavas ir švinas gali sudaryti junginius, kuriuose jų oksidacijos laipsniai gali būti +2 ir +4, yra stabilios elektronų poros efekto pasireiškimo rezultatas (žr. ankstesnįjį paragrafą). Oksidacijos būvyje +2 ns2 elektronai nedalyvauja ryšių sudaryme, o būvyje +4 - dalyvauja. Alavas labiau už šviną linkęs oksiduotis iki būvio +4, kas atitinka jau 3A grupėje pastebėtą tendenciją didėjant atominiam numeriui įgyti mažesnį oksidacijos laipsnį.

Metalinis alavas, skirtingai nuo švino, gali egzistuoti dviejų kristalinių struktūrų pavidale ([alfa ir beta] alavas). Pilkasis arba [alfa] alavas, dar kartais vadinamas nemetališkuoju alavu, yra stabilus žemesnėje nei 13 °C temperatūroje. Baltasis arba [beta] alavas, dar vadinamas metališkuoju alavu, yra stabilus aukštesnėje nei 13 °C temperatūroje. Atšaldžius baltąjį {[beta]} alavą žemiau 13 °C, jis ne iš karto virsta pilkuoju alavu. Perėjimas iš [beta] į [alfa] formą paprastai prasideda tik po ilgo laikymo žemoje temperatūroje. Bet kai toks perėjimas prasideda, jis įvyksta gana greitai, o tokio perėjimo rezultatas yra labai dramatiškas. Kadangi [alfa](pilkojo) alavo tankis yra mažesnis už [beta] (baltojo) alavo tankį, perėjimo metu didėja...