3 inovacijos-pesikeitimai naujovės

Konspektas
 5
Microsoft Word 187 KB
27 puslapiai

Inovacinė įmonė yra ne ta kuri įdiegė naują te

Tyrimų etape inovaciniai projektai finansuojami nuosavomis lėšomis bei
negrąžintinų dotacijų forma. Dotacijos gaunamos iš Valstybinio (viešojo)
sektoriaus – vyriausybių, regioninių institucijų ar Europos Komisijos.

Nei bankai, nei kokie nors kiti investuotojai šiame etape nėra
suinteresuoti investuoti.

Kai projektas pasiekia plėtros etapą, tai yra, kai galima sukurti
bandomosios gamyklos pirmavaizdį, situacija pradeda keistis. Valstybinis
(viešasis) sektorius išlieka vienu iš galimų finansavimo šaltinių, tačiau
tuomet susidomėjimą gali parodyti:

- pradinis (ang. Seed) kapitalas – rizikos fondai, suinteresuoti pirminėms
investicijoms į technologijas bei inovacinius projektus, po kurių gali
sekti kitos investicijos, jeigu projektas baigiasi įmonės formavimu.
Pradinis finansavimas gali būti teikiamas per paskolos arba investuojant į
įmonės kapitalą;
- rizikos kapitalas – gali susidomėti, kai įkurta įmonė siekia papildomo
finansavimo konkrečiam projektui.

Įvedimo į rinką etapas yra tam tikru požiūriu sunkiausias finansavimo
etapas, nors daug kas priklauso nuo konkretaus inovacinio projekto dydžio
ir pobūdžio.

Įvedimo etape verslo angelai gali būti pajėgūs suteikti pradinį finansavimo
akcinio kapitalo formavimui, duoti patarimų ir padėti naujai įmonei. Šis
šaltinis tinkamiausias, kai reikalingos santykinai mažos sumos ir kai
konkretus projektas, nesusijęs su aukštųjų technologijų sritimi. Šiame
etape ženklų vaidmenį vaidina ir rizikos kapitalas.

Eksploatavimo etape, kai įmonės vykdo komercinę veiklą, susidomėti projektu
gali bankai arba kitos rizikos kapitalo rūšys.

Priklausomai nuo to, kuriame plėtros etape yra projektas, priklauso ir
finansavimo galimybės. Esant skirtingai atitinkamų plėtros etapų rizikai,
galimi skirtingi projektų finansavimo šaltiniai (2.2 pav.).

2.2 pav. Rizikos laipsnis ir plėtros etapai

Galima matyti, kad kai kurie finansavimo šaltiniai yra labiau tinkami, nei
kiti konkrečiam atvejui. Verslininkų nuosavų lėšų bei draugų ir šeimos
narių pinigus gana paprasta rasti. Verslo angelai, nors jie yra labai
svarbus pinigų šaltinis – manoma, kad pradinių etapų investicijų atveju,
bendras finansavimas iš jų yra dažniau pasitaikantis, nei iš formalių
rizikos kapitalo fondų.

Smulkios ir vidutinės verslo (SVV) įmonės ir kitos įmonės, kurių projektus
iš dalies finansuoja valstybės fondai bei Europos Komisija, gali būti
patrauklios kitiems kapitalo šaltiniams, įskaitant verslo angelų sektorių,
bankus...