200cnt metus pajėgumo kiaulių fermos gamybinių procesų planavimas

 5
Microsoft Word 81 KB
9 puslapiai

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA
VERSLO IR TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS
TECHNOLOGIJŲ KATEDRA

200 CNT / M PAJĖGUMO KIAULIŲ FERMOS GAMYBINIŲ PROCESŲ PLANAVIMAS
Kursinis darbas


Autorius stud. Vidmantas Bagdonavičius
3 Žūn.
Vadovas Tamašauskienė

2005
MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA
VERSLO IR TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS
TECHNOLOGIJŲ KATEDRA


KIAULININKYSTĖS DALYKO
KURSINIO DARBO UŽDUOTIS

Žemės ūkio technologijos 3 Žūn grupei

Studentui: Vidmantas Bagdonavičius

Užduotis: Suplanuoti 200 centnerių per metus kiaulienos pajėgumo, uždaro ciklo, kiaulių fermos gamybinius procesus. Kiaules ūkininkas laikys trifaziu būdu, paršavedes šers varpinių grūdų mišiniais, žindukus kombinuotais pašarais, penimius varpinių ankštinių mišiniais.

Užduoties įteikimo data: 2004 11 23

Kursinio darbo pristatymo data: 2005 02 21

Kursinio darbo vadovas Tamašauskienė

Užduotį gavau: 2004 11 23

Vertinimas

TURINYS

1. Įvadas1
2. Technologinė dalis2
3. Organizacinė dalis14
4. Apibendrinimas16
5. Literatūros sąrašas18
6. Priedai

ĮVADAS

Lietuvoje kiaulininkystė – viena pagrindinių gyvulininkystės šakų. Bendroje mėsos gamyboje kiauliena sudaro apie 40 proc. Šios šakos vystymuisi palankios gamtinės sąlygos, yra susiklosčiusios senos gyvulių auginimo tradicijoms, sukaupta didelė patirtis. Šalyje pagamintos mėsos balanse kiauliena sudaro didžiausią dalį Kiaulienos suvartojimas , skaičiuojant vienam gyventojui , Lietuvoje išlieka beveik pastovus - apie 25 kg.
Padidėjus raumeningos kiaulienos paklausai, buvo būtina gerinti Lietuvos baltųjų veislės mėsingumo savybes. Daugelio kiaulienos kokybės rodikliai paveldėjimo koeficientai yra gana aukšti arba vidutinio didumo. Lietuvos kiaulininkystės ateitis priklauso nuo daugelio veiksnių , kurių svarbiausi – pačių sugebėjimas gaminti ne brangią, bet kokybišką ir saugią produkciją. Integruojantis į Europos Sąjungą, perspektyvą turės įvairaus dydžio modernūs kiaulininkystės ūkiai ir įmonės. Kuriant naujus ir modernius ūkius būtina veiksmingai panaudoti lėšas, taikyti ne tik efektyvias, bet ir saugias aplinkai bei užtikrinančias gyvulių gerovę auginimo technologijas. Kartu negalima pamiršti, kad raumeningesnės, kiaulės yra ypač reiklios pilnaverčiam šėrimui bei laikymo sąlygom.
Stambiuose kiaulininkystės įmonėse ir moderniuose ūkiuose taikomos pažangios kiaulių auginimo technologijos, gaminama geros kokybės kiauliena. Šie kiaulių augintojai gali konkuruoti Europos Sąjungos ir kitose pasaulio rinkose.
Kiaulininkystės sektorius...