2 pasaulinis

Konspektas
 5
Microsoft Word 29 KB
1 puslapis

1939 m. rugsėjo 3 d. Britanija ir Prancūzija paskelbė Vokietijai karą.
1939 m. lapkričio 30 d. sovietų karinės pajėgos užpuolė Suomiją, taikos sutartis, kurios metu Suomija neteko dalies savo teritorijos buvo pasirašyta 1940 m. kovo 12d.
1940 m. balandžio 9 d. Vokietija užpuolė Norvegiją ir Daniją.Danija kapituliavo tą pačią dieną, Norvegija pasidavė birželio 11 d.
1940 m. gegužės 10 d. Hitlerio armija įsibrovė į Prancūziją, Belgiją, Olandiją ir Liuksemburgą.Olandija pasidavė gegužės 14 d., Belgija – gegužės 28 d.
Prancūzija kapituliavo birželio 10 d. ir iki birželio 22 dienos susitarus su Vokietija dėl taikos sąlygų pasitraukė iš karo.
1940 m. liepos 16 d. prasidėjo operacija “Jūrų liūtas”, kurios metu Hitleris planavo užimti Britaniją.Bombardavimai tęsėsi iki 1941 m. vasaros.
1940 m. rugsėjo 2 d. italų pajėgos peržengė Libijos sieną su Egiptu, siekiant kontroliuoti Sueco kanalą.1941 m. gegužės 20 d. italų pajėgos buvo sutriuškintos.
1940 m. spalio 28 d. Italija užpuolė Graikiją.1941 m. balandžio 21 d., padedant Vokietijai, graikų armija kapituliavo.
1941 m. balandžio 6 d. prasidėjo operacija “Bausmė”, kurios metu Vokietija užėmė Jugoslaviją.
1941 m. birželio 22 d. prasidėjo operacija “Barbarosa”, kurios metu Vokietija siekė sutriuškinti Sovietų Sąjungą.
1941 m. gruodžio 7 d. Japonijos karinės pajėgos atakavo amerikiečių karinę...