2 pasaulinio karo eiga datos

Konspektas
 5
Microsoft Word 31 KB
1 puslapis

Datos chronologine tvarka
1921 – Italijoje įkurta fašistų partija.
1922 – užimama Roma. Romos karalius perduoda valdžią fašistams. Visa valdžia fašistams.
1935 – Italija užpuola Etiopiją.
1939 04 – okupuojama Albanija.
1933 – nacionalsocialistai (vadovauja Hitleris) ateina į valdžią.
1934 – Hitleris tampa prezidentu.
1934 – pradėtas kurti karo laivynas, reguliarioji kariuomenė.
1938 - pradėta ruoštis karui.
1938 03 12 – užimta Austrija.
1938 09 28 – Miuncheno suokalbis (Vokietija, Italija, Anglija, Prancūzija). Čekoslavakijos dalis atiduota Vokietijai.
1939 03 14 – Čekoslovakija okupuota.
1939 03 22 – Lietuva – Vokietija. Sutartis dėl Klaipėdos krašto atidavimo.
1939 05 – Maskvoje įvyksta Anglijos, Prancūzijos, Sovietų Sąjungos susitarimas dėl veiksmų prieš Vokietiją.
1939 09 01 – Vokietija užpuola Lenkiją.
1939 09 03 – Anglija ir Prancūzija skelbia Vokietijai karą, bet karo veiksmų nepradeda.
1939 09 20 – kapituliuoja Lenkija.
1939 09 28 – SSRS ir Vokietijos sienų ir draugystės sutartis. Slaptajame protokole Vokietija atiduoda Lietuvą.
1940 04 - užimama Danija ir Norvegija.
1940 05 – žygis į Prancūziją, Belgiją, Olandiją, Liuksemburgą.
1940 06 – Italijos – Prancūzijos karas.
1940 06 22 – kapituliuoja Prancūzija.
1940 80 – mūšis dėl Anglijos.
1941 04 – Vokietija ir Italija įsiveržia...