1999-2003 makroekonominiai Lietuvos rodikliai

 5
Microsoft Word 143 KB
19 puslapiai

Makroekonomikos rodikliai kursinis. Makroekonomikos rodikliai kursinis.

Įvadas

„Makroekonomika – ekonomikos disciplina, nagrinėjanti ekonominę sistemą kaip visumą arba sustambintus jos sektorius.
Ekonomiką kaip visumą apibūdina šios pagrindinės charakteristikos:
1. Nedarbo lygis;
2. Infliacijos lygis;
3. Darbo našumo lygis;
4. Palūkanų normos lygis;
5. Valstybės biudžeto būsena;
6. Užsienio prekybos būsena.
Ekonomistai analizuoja šalies kaip visumos ekonominį vystymąsi, lygina su kitų šalių ekonominiais rodikliais, ypatingą dėmesį skirdami laiko veiksniui.
Makroekonominės analizės tikslas – ne tik ekonominių procesų aiškinimas, bet ir ūkio raidos prognozavimas bei ekonominės politikos tobulinimas.
Prognozavimas būtinas, nes turint palyginti tikslias ekonomines prognozes galima imtis priemonių, minimizuojančių nuostolius.
Monetarine ir fiskaline politikomis ekonomikos kitimą galima veikti ir teigiama, ir neigiama linkme.“ Kauno technologijos universitetas 2002 m. 22 p.
Makroekonomika, analizuodama ekonomiką kaip visumą, neprieštarauja mikroekonomikai, kuri nagrinėja ūkinių vienetų veiklą.
Tai dvi ekonomikos mokslo disciplinos, turinčios skirtingus savo tyrimo objektus. Makroekonomikos nagrinėjami reiškiniai ir procesai susiformuoja sąveikaujant daugybei namų ūkių ir įmonių, todėl mikroekonomika ir makroekonomika glaudžiai susijusios. Analizuojant ekonomiką kaip visumą, būtina atsižvelgti į atskirų ekonomikos elementų sprendimus. Pavyzdžiui, nustatant namų ūkio vartojimo veiksmus, labai svarbu išanalizuoti šeimų būsimojo vartojimo ir taupymo apimties sprendimus. Todėl makroekonomikos rodikliai yra kintamųjų suma, sąlygojama namų ūkio ar įmonių sprendimų, arba galima teigti, kad makroekonomikos rezultatai sukuriami mikroekonomikos lygiu.“ Jakutis A., Petraškevičius V., Stepanovas A., Šečkutė Z., Zaicev S. „Ekonomikos teorijos pagrindai“ 12-13
„Makroekonomikos specialistai savo darbe plačiai naudoja statistiką. Kiekvienoje šalyje nuolat tiriama atskirų asmenų, įmonių ekonominė veikla, gaunamos jų pajamos, paklausos struktūra, kainų lygis. Pagal gautus duomenis apskaičiuojami įvairūs statistiniai rodikliai, nusakantys ekonomikos būseną. Todėl ekonominė politika, vertindama ekonominius reiškinius ir taikydama įvairias vyriausybės ekonomines priemones, remiasi makroekonomikos specialistų pagalba. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai yra šie:
1. BNP, BVP
2. Infliacija
3. Vartojimo kainų indeksai
4. Nedarbo lygis
5. Valstybės biudžetas
6. Užsienio prekyba
7. Investicijos
Makroekonominiai rodikliai ieško atsakymų, kaip daugiau sukurti darbo vietų, plėsti prekių gamybos bei paslaugų mastą.
Makroekonomika įgalina...