1993-2004m Lietuvos istorija

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 117 KB
15 puslapiai

Turinys


Įvadas 2
Lietuva po Nepriklausomybės atkūrimo 3
Vidaus ir užsienio politika 4
Administracinis valdymas 4
Lietuvos seimų raida 4
Lietuvos vyriausybių raida 5
Lietuvos prezidentų kaita 5
Lietuva ir Europos Sąjunga 7
Lietuva ir NATO 7
Lietuva pasaulyje 8
Ekonominė raida 9
Privatizacija 10
Lietuvos ekonomikė politika 1993 – 1998 m. 11
Bankai ir piniginė sistema 13
Kultūra ir švietimas 13
Pasaulio lietuvių bendrija 13
Švietimo sistemos reforma 14
Kultūrinis gyvenimas 14
Lietuvos sportas 15
Socialinė – visuomeninė raida 16
Tautinės mažumos 16
Socialinė padėtis ir pagrindinės visuomeninės problemos 16
Pagrindinės istorinės datos 18
Išvados 21
Literatūra 22

Įvadas

Atkūrus Lietuvos Respublikos Nepriklausomybę, prasidėjo naujas Lietuvos istorijos laikotarpis, kuris nebuvo lengvas: nepriklausomybę reikėjo išsikovoti, o tai 1991 m. sausio 13 dieną pareikalavo net 14 nekaltų žmonių gyvybių. Tačiau tai buvo tik pati pradžia. Atsiskyrus nuo SSRS reikėjo iš naujo kurti valstybę. Buvo susidurta su daugybe įvairiausių problemų: politinio valstybės valdymo aparato formavimas, ekonominiai sunkumai, kultūriniai dalykai.
Per beveik 14 nepriklausomybės metų Lietuva nuėjo nemažą kelią demokratinės respublikos link. Taigi šio referato tikslas: apžvelgti Lietuvos Respublikos istoriją nuo 1993metų iki šių dienų.
Pagrindiniai uždaviniai:
1. nušviesti Lietuvos padėtį Nepriklausomybės atkūrimo metais;
2. apžvelgti pagrindinius vidaus ir užsienio politikos aspektus bei prioritetus:
• valstybės valdymo raidą;
• integracija į Europos Sąjungą ir NATO;
• Lietuvos padėtį pasaulyje.
3. nustatyti ekonominę valstybės padėtį 1993 – 2004 metais;
4. apibūdinti visuomeninę ir kultūrinę šalies raidą po nepriklausomybės atgavimo;
5. pateikti pagrindinių Lietuvos datų ir įvykių sąrašą nuo 1993 metų iki šių dienų;
Pagrindinės problemos, iškilusios rašant šį darbą, buvo literatūros stoka, o ypač paskutiniųjų metų Lietuvos istorijos. Internete pateikta medžiaga labai abstrakti, o be to, pateikta daugiau politiniu nei istorinius aspektu. Naujausi istoriniai įvykiai dar nekomentuojami, todėl kai kurie faktai referate pateikti tiesiog be didesnių komentarų.

Lietuva po Nepriklausomybės atkūrimo

1991 m. kovo 11 dieną atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos vyriausybė ir gyventojai tikėjosi politinės paramos iš JAV ir kitų didžiųjų Vakarų valstybių, tačiau jos atsisakė Sovietų Sąjungai taikyti sankcijas, neskubėjo pripažinti Lietuvos. V.Landsbergis jų poziciją apibūdino kaip...