1991m sausio 13d įvykiai

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 68 KB
7 puslapiai

Referatas lietuvos nepriklausomybes atkurimas 90. Referatas lietuvos nepriklausomybes atkurimas 90.

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas
1990m.pradžioje įvyko eiliniai respublikų Aukščiausiųjų Tarybų rinkimai. Juos didele persvara laimėjo nepriklausomybės šalininkai ir Sąjūdis, gavęs daugiau nei 90% vietų. Tai buvo svarbiausia prielaida legaliai išstoti iš SSRS ir atkurti nepriklausomybę. Paskelbus nepriklausomos Lietuvos Valstybės atkūrimą, svarbiausia buvo tą nepriklausomybę įtvirtinti, užtikrinti valstybės suverenumą Realiai šalyje tebeveikiant okupacinės valstybės institucijoms, reikėjo pradėti nuo pamatų kurti nepriklausomą valstybę .Vienas iš šių darbų buvo perimti iš SSRS KGB kariuomenės sienų kontrolę , pasiekti, kad iš nepriklausomos valstybės teritorijos būtų kuo greičiau išvesta okupacinė kariuomenė , ir sukurti savąją Lietuvos kariuomenę . Šių darbų nedelsiant ir buvo imtasi .1990m. kovo 11d. Lietuvos AT, pirmininkaujant V.Landsbergiui, priėmė Lietuvos Nepriklausomybės valstybės atkūrimo aktą. Kovo 14d. Lietuva nusiuntė SSRS Auksčiausios Tarybos pirmininkui Michailui Gorbačiovui kreipimąsi , kuriuo siūlė derėtis dėl neteisėtai Lietuvoje esančios kariuomenės įvedimo . SSRS Lietuvos atžvilgiu užėmė priešišką poziciją , skelbė ultimatumus , grasino , o 1990 m. balandį įvedė 74 dienas trukusią ekonominę blokadą.
SSRS Liaudies deputatų suvažiavimas ir M. Garbačiovas ėmė reikalauti atšaukti Lietuvos Nepriklausomybės aktą ir neketino taikstytis su įvykusiu faktu. Lietuvoje pradėtos kurti paralelinės valdžios institucijos, pvz., LSSR prokuratūra. Kareiviai užėmė kai kurių valstybinių institucijų ir SSKP priklausiusius pastatus. SSRS nutraukė naftos tiekimą Lietuvai. Lietuvos AT buvo priversta 1990 m. birželio 23 d. priimti Nepriklausomybės atkūrimo akto moratoriumą. Jis buvo priimtas su išlyga, kad po jo prasidės tarpvalstybinės Lietuvos ir Maskvos derybos.
Maskvos reakcija į kovo 11-osios aktą Estiją ir Latviją skatino rinktis geresnį kelią į nepriklausomybę. Estijos ir Latvijos AT panaikino Sovietų aneksiją ir paskelbė pereinamąjį laikotarpį iki visiškos nepriklausomybės.
Baltijos šalių ir Kremliaus santykiai atsidūrė aklavietėje. Maskvos pozicijos Nepriklausomybės siekiančiose respublikose vis akivaizdžiau silpnėjo. Tapo visiškai aišku, kad demokratinėmis priemonėmis, įtikinėjimais ar propaganda Maskvai atsiskyrimo proceso nepavyks sustabdyti.
Sovietai ginkluotam puolimui pasirinko laiką, kai 1991 m. pradžioje Vakarų valstybių dėmesys buvo nukreiptas į karą Persų įlankoje. Sustiprėjo propagandinis karas. SSRS žiniasklaidos priemonės nuolat skelbė prasimanymus apie Baltijos respublikas. .1991 m. sausio 2 d. kariškiai užgrobė Rygos spaudos rūmus,...