18-19 a mąstytojų ekonomistų darbai

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 139 KB
18 puslapiai

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS
VADYBOS KATEDRA

18-19 a. Mąstytojų (Ekonomistų) darbai

Vadovė: A. Ivaškienė

Atliko:
VB-4/4 grp. Stud.:
Mantas Tiknius 2005-10-02


KAUNAS, 2005
TURINYS

ĮŽANGA 3
1. Adamas Smitas (1723 – 1790) 4
1.1. Vadybos svarba ekonomikoje 6
1.2. Moralės jausmų teorija 6
1.3. Darbo pasidalijimas 7
1.4. “Tautų Turtas“, mintys apie rinka 8
2. Robertas Ovenas (1771-1858) 14
2.1. Nuo lino audinių iki bendro darbo kaimų 15
2.2. Pirmosios Profsąjungos 18
3. Deividas Rikardo (1772-1823) 20
4. Čarlzas Bebeidžas (1792-1871) 21
5. Endriu Ure (1778-1857) 23
6. Henris R.Tounas (1844-1924) 24
IŠVADOS 26
LITERATŪRA 27


ĮŽANGA
Šiame darbe aprašomi garsiausi tų laikų ekonomikos mokslo tyrėjai bei kūrėjai. Stengiamasi apžvelgti kuo daugiau mąstytojų, susijusių su vadyba, idėjų; pateikiamas išsamus jų svarbiausių darbų apibūdinimas, pabrėžiama jų reikšmė šiuolaikinėms vadybos teorijoms.
Didžiausias dėmesys skiriamas Adamui Smitui bei Robertui Ovenui, jie aptariami plačiausiai. Aprašoma Adamo išreikšta svarba vadybai ekonomikoje, darbo pasidalijimo teorija, moralės jausmų teorija, bei samprotavimai apie rinka iš knygos „Tautų turtas“.
Taip pat aptariami Oveno garsieji bendro darbo kaimai, bei kurtos profsąjungos. Kiti mąstytojai aprašomi glausčiau. Deividas Rikardo, jo supratimas apie darbo vertę, bei požiūris į atlyginimus. Čarlzas Bebeidžas, laikomas modernaus skaičiavimo tėvu, pabrėžiamas jo įsitikinimas specializuoti protinį darbą. Endriu Ure ir jo didelės svarbos teikimas mechanizuotai gamybai. Henris R.Tounas ypač pabrėžia vadybos svarba bei skaidrų, tiesioginį vadovo ryšį su darbuotoju.

1. Adamas Smitas (1723 – 1790)

A.Smitas gimė Škotijos muitininko šeimoje. Smitas buvo logikos profesorius; nuo 1752 m. Glazge dėstė ir filosofiją. Būdamas hercogo šeimos mokytojas, lankėsi Prancūzijoje (1764 - 1766 m.); čia susipažino su Švietimo epochos atstovais. Vėliau pasitraukė iš šios veiklos ir ėmėsi privačių studijų. Pradėjus plėtotis pramonei, mokslo populiarinimo veikaluose Smitas aprašė visas savo laikų ekonomikos teorijas bei kryptis.
Adamas Smitas (Adam Smith) – vienas žymiausių anglų ekonomistų, išgarsėjęs savo darbais „Moralių pažiūrų teorija“ („The theory of moral sentiments“, 1759m.) ir „Tautų turto prigimties ir priežasčių tyrinėjimas“ („An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“, 1776m.; toliau – „Tautų turtas“). Šie darbai buvo parašyti ankstyvoje D.Britanijos...