1794 m sukilmas

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 36 KB
2 puslapiai

1794 metų sukilimas
Tadas Locaitis

Gardino seimas 1793 metų rudenį perdavė valdžią Nuolatinei tarybai ir baigė darbą. Jo atkurtoji valstybės vidaus tvarka gyvavo vos keletą mėnesių. 1794 metų kovo mėnesį Lenkijoje prasidėjo išsivaduojamasis sukilimas. Jį parengė emigracijoje susitelkę Ketverių metų seimo šalininkai.

Ginkluoto pasipriešinimo Targovicos konfederatams ir Rusijos valdymui sumanymas gimė dar 1792 metais. Politiniai emigrantai Leipcige (Saksonijoje) sukūrė organizacinį sukilimo centrą. Sukilimo organizatoriai tikėjosi revoliucinės Prancūzijos paramos prieš bendrus priešininkus – Rusiją, Prūsiją, Austriją. 1793 metais į Paryžių karinių ir politinių kontaktų užmegzti nuvyko Jungtinių Amerikos Valstijų Nepriklausomybės karo dalyvis generolas Tadas Kosciuška. Jis buvo numatytas rengiamo sukilimo vadu.

1793 metais sukilėlių organizacijos kūrėsi Rusijos kariuomenės okupuotoje LDK. Iždas buvo tuščias, valdininkijos viršūnėse klestėjo korupcija, valstiečius ir žemvaldžius slėgė LDK dislokuotos Rusijos kariuomenės išlaikymo našta. Sukilimo židiniai brendo ir negausioje LDK kariuomenėje, nes, Gardino seimui sumažinus kariuomenę, karininkams iškilo atleidimo, o kareiviams – tarnavimo rekrutais Rusijos kariuomenėje grėsmė.

Vilniuje susibūrė Jokūbo Jasinskio vadovaujamas sukilimo rengimo LDK centras. 1794 metų žiemą sukilimui buvo pasiruošta. Sukilėliai reikalavo išvesti Rusijos kariuomenę, atkurti Respublikos valstybę 1772 m. sienomis ir pratęsti 1788–1792 metų reformas. LDK sukilimą pradėti turėjo M. Sulistrovskio vadovaujama I tautinės kavalerijos brigada. Tai buvo vienas stipriausių Šiauliuose ir jų apylinkėse buvusių kariuomenės dalinių. Brigados vadas ir karininkai rėmė sukilimą. Be to, Žemaitijoje 1793–1794 metų žiemą nebuvo Rusijos kariuomenės įgulų. LDK sukilimas prasidėjo 1794 m. balandžio 16...