1791 m gegužės 3 d konstitucija

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 56 KB
5 puslapiai

ĮŽANGA
Kiekviena šiuolaikinė valstybė turi turėti kokį nors vieną pagrindinį įstatymą, konstituciją kurioje būtų nustatyta politinės bendrijos sandara ir piliečių santykis su savo valstybe.
Aš manau, kad svarbu ne tik žinoti dabartinę šalies Konstituciją, bet taip pat svarbu žinoti ar anksčiau šalyje buvo ir daugiau konstitucijų, kiek jų buvo. O apie 1791 m. gegužės 3 d. Konstituciją turėtų žinoti kiekvienas Lietuvos pilietis, nes ji buvo pirmoji Rytų Europoje.
Visų pirma manau norint analizuoti konstituciją, reikia suvokti to žodžio prasmę, todėl aš enciklopedijoje suradau šio termino paaiškinimą, taigi Konstitucija – (lot. constitutio – nustatymas) pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią, nustatantis šalies politikos, teisės ir ekonomikos sistemų pagrindus. Atspindi klasinių jėgų santykį jos sudarymo metu, įtvirtina valstybės valdymo ir valstybės santvarkos formą, valdžios ir valdymo organų centre ir vietoje organizavimo tvarką ir kompetenciją, teisinę asmens padėtį, teisingumo oganizaciją ir vykdymo principus, rinkimų sistemą. (2)
Mano darbo tikslas – pabandyti paanalizuoto 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija, išsiaiškinti iš ko ji susideda ir kokie svarbiausi dalykai joje aprašomi.
Darbo objektas - 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija.
Darbo dalykas - 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijos esmė.
Darbo uždavinys – apibūdinti 1791 m. gegužės 3 d. Konstituciją.
Darbo metodai – knygų: 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija, Lietuvos teisės istorija, Lietuvos valstybės ir teisės istorija, Šiuolaikinė valstybė skaitymas ir analizė.

1791 M. GEGUŽĖS 3 D. KONSTITUCIJOS PRIĖMIMAS
1791 m. gegužės 3 d. Lenkijos ir Lietuvos valstybėje paskelbta Konstitucija buvo pirmoji Rytų Europoje. Ji buvo priimta Varšuvoje. Konstitucijoje nubuvo paminėta unija ir Lietuvos statusas valstybėje. Ji naikino valstybinį padalinimą į Karalystę ir Kunigaikštystę. Joje neminimas Lietuvos vardas. Konstitucijos dokumente iš esmės buvo bandyta ignoruoti Lietuvos ir Lenkijos valstybių konfederacijos gyvastingumą palaikančias LDK valstybingumo galias, kurios ir buvo pagrindas sąjungos egzistencijai. Konstitucija parengta taip, kad panaikintų buvusios Lietuvos ir Lenkijos valstybinį dualizmą – konfederalizmą. Apie valstybę kalbama kaip apie vientisą politinį vienetą, kuris dažniausiai vadinamas Lenkija. Joje minima tik Lenkijos tauta ir Lenkijos kraštas. Nebenaudojamas Abiejų Tautų Respublikos terminas. Jokių nuostatų, skirtų Lietuvai, nebėra. Lietuva tik turi savo aukščiausius teismus. Lietuvos valstybingumo ir interesų ši Konstitucija ne tik nereiškė, bet ir gana drąstiškai...