14-16a

Konspektas
 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

Vakarų Europoje 14 a. jau veikė pilnos struktūros švietimo sistema. Iki 14 a. vyravusią vienuolynų kultūrą keitė universitetų kultūra. Pirmieji universitetai įkurti 11 a. Italijoje - Bolonijoje ir Parmoję. Istoriniuose šaltiniuose nėra žinių, kad iki 14 a. pab. Lietuvoje būtų veikusios mokyklos. Mokyta ir lavinta namuose. Katalikų bažnyčia mokyklas pradėjo steigti po krikšto. Ilgą laiką LDK pagrindinis mokyklos tipas buvo parapinė mokykla. Parapinių mokyklų lygis buvo žemas, nes nebuvo gausu žmonių, baigusių aukštąjį mokslą užsienyje. 16 a. susikūrė pirmosios miesto mokyklos. 1513 m. atidaryta pirmoji mokykla Vilniuje. Buvo pradėtos steigti ir privačios mokyklos. Tokia mokykla buvo įsteigta 1534 m prie Goštauto dvaro. Praktiniai poreikiai lėmė specialių mokyklų atsiradimą. Žygimanto Augusto laikais buvo įsteigtos matininkų mokyklos Kaune ir Tikocine. Tai rodo, kad poreikis išsilavinusiems žmonėms visuomenėje augo. 16 a. II pusėje brendo sąlygos LDK susikurti viduriniojo mokymo grandžiai – kolegijai. Dėl susiklosčiusių istorinių aplinkybių ikikrikščioniškoje Lietuvos visuomenėje išsilavinimo prestižas buvo menkas. 14 a. feodalų elitas žiurėjo į raštą kaip į tarnų atliekamą amatą. Bet nuo 15 a. II pusės raštas tapo būtinu didiko išsilavinimo elementu. Lietuvai labai reikšmingas buvo Krokuvos universitetas. 1400 m. Lenkijos karalius Jogaila, reorganizavęs Krokuvos universitetą numatė,...