12 14 metų paauglių gyvenančių globos namuose ir šeimose tarpasmeninių santykių su bendramžiais ypatumai

 5
Microsoft Word 142 KB
18 puslapiai

Šiaulių universitetas
Specialiosios pedagogikos fakultetas
Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedraSocialinės pedagogikos ir psichologijos specialybės
III kurso, I grupės studenčių
Ingridos Buivydaitės
Lauros Ivanauskaitės

Kursinis darbas

Tema: 12 – 14 metų paauglių, gyvenančių globos namuose ir šeimose, tarpasmeninių santykių su bendramžiais ypatumai

Šiauliai, 2003

Turinys

I. Įvadas1
1. Problemos pagrindimas1
2. Probleminiai klausimai1
3. Tikslas2
4. Uždaviniai2
5. Objektas2
6. Hipotezė2
7.Definicijos2
II. Literatūros šaltinių analizė2
1.Bendravimo patirtis2
2. „Draugystės kodeksas“4
3. Draugo beieškant5
4. Mokslinių tyrimų analizė5
III. Tyrimo metodologija7
1. Kiekybinio tyrimo prielaidos ir naudojamo plano tipas7 2. Duomenų rinkimo procedūros7
3. Tyrimo rezultatai7
3.1. Šeimose gyvenančių paauglių anketų rezultatai8
3.2. VGN rezultatų analizė19
3.3 VGN auklėtinių anketų rezultatų išvados20
3.4. Šeimose gyvenančių paauglių anketų rezultatai20
3.5 Šeimose gyvenančių vaikų anketų rezultatų analizė32
3.6. Šeimų vaikų anketų rezultatų išvados33
3.7. Lyginamoji anketų...