11kl chemijos kurso konspektai

Chemijos konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 38 KB
2 puslapiai

Chemijos konspektai. Chemijos konspektai.

11-osios klasės chemijos kursas

ALKANAI - tai C ir H junginiai, turintys bendrą formulę CnH2n+2 , o tarp C ir H atomų yra viengubi sigma ryšiai. Alkanuose C atomai yra sužadintoje būsenoje. Vyksta sp3 hibridizacija. Hibridinės orbitalės išsidėsto į tetraedro viršūnes 1090 kampais. Alkanai žymimi galūne "-anas".
Gavimas : 1.Veikiant kietą Na acetatą kietu Na šarmu;
2. Viurco sintezė.
Fizikinės savybės : C5-C15 - skysčiai, toliau visi angliav. -kietos medžiagos.
Cheminės savybės : 1. Pavadavimo r. su halogenais (gali vykti keliais etapais);
2. Visi alkanai dega;
3. Alkanai kaitinami skyla.
Naudojimas : metanas naudojamas kaip kuras; C7-C17 kaip tirpikliai.

ALKENAI - tai C ir H junginiai, turintys bendrą formulę CnH2n ir vieną dvigubą ryšį tarp C anglies. Alkenuose, kaip ir alkanuose, visi C atomai yra sužadintoje būsenoje. Alkenuose vyksta sp2 hibridizacija. Hibridinės orbitalės išsidėsto 1200 kampais viena kitos atžvilgiu vienoje plokštumoje. Alkenai žymimi galūne "-enas".
Gavimas : 1. Dehidratuojant alkoholį (atimant vandenį);
2. Dehidrinant alkanus (atimant vandenilį);
3. Iš angliavandenilių dihalogenintų darinių, veikiant juos Zn;
4. Iš angliav. monohalogenintų darinių, veikiant juos KOH tirpalu.
Fizikinės savybės : C5-C18 - skysčiai, o toliau kietos medžiagos.
Cheminės savybės : 1. Prisijungimo r. su holog.(Br2 (a.r.) ), H2 , H2O, HCl (HBr);
2. Oksidacijos r. : a) dega; b) oksiduojasi veikiami KMnO4
3. Polimerizacijos r. ( susidaro polietilenas ).
Naudojimas : C2H4 pagreitina vaisių ir daržovių nokimą, žaliava kurui.

ALKINAI - tai angliav., kurių formulė CnH2n-2 ir turintys vieną trigubą ryšį. Alkinuose C atomai yra sužadintoje būsenoje. Vyksta sp hibridizacija. Čia hibridinės orbitalės išsidėsto 1800 kampais vienoje tiesėje. Alkinai žymimi galūne "-inas'.
Gavimas : 1. CaC2 veikiant vandeniu;...