11 klasės kursas

Konspektas
 5
Microsoft Word 39 KB
2 puslapiai

11 klases biologijos konspektas. 11 klases biologijos konspektas.

Ekologija - tai organizmų tarpusavio santykiai ir santykiai su aplinka. Ekologija susideda iš šių etapų:
1.Ekologija susijusi su pramone, su visuomeniniais mokslais, politika.
2.Gamtonauda
3.Gamtosauga,jai priklauso visų gamtinių draustinių, rezervatų steigimas ir apsauga, taip pat gamtos apsauga.
4.Žaliųjų judėjimas(Anglija, Vokietija)
Ekologijos tyrimo metodai:
1.Stebėjimas:
·Empyrinis - kada stebima be aparatūros.Biosferinis - parinkus ekologinėje sistemoje tam tikrą vietą, stebima kaip vyksta pokyčiai
2.Eksperimentai:
·Atsitiktinis
·Eksperimentas tam tikrom detalėm išsaugoti
3.Ekosistemų lygiuModeliavimas
·Konservuoti - fiksuoti ekosistemų fragmentai
·Maketai
·Ekosistemų etalonai(gamtos iškarpos stebėjimas)
Ekosistema - tai sausumos paviršius ir vandens erdvės dalis, kurioje gyvena augalai, gyvūnai, mikroorganizmai kartu su abijotine aplinka, sudarantys vieningą kompleksą(nuolat vyksta medžiagų ir energijos apytaka
Ekosistemą sudaro biocenozė(biologinė aplinka.Organiniai junginiai, turintys daug energijos) ir biotopas(Fzikinė aplinka.Neorganiniai junginiai, turintys mažai energijos).
Fotosintezė jai vykti reikalingas chlorofilas, kuris sugeria saulės šviersą ir panaudoja kaip energiją.
Jai vykti reikalingas CO2 ,H2O, taip pat fermentai, kurie būna žaliosiose augalų dalyse.
Šviesos fazė: sugeriama šviesa, skaidomas vanduo, išsiskiria laisvas deguonis, sintetinama ATP, redukuojama NADP: Chlorofilas1 sužadinamas šviesos kvanto, elektronas pernešamas ant NADP, Chlorofilas gauna trūkstamą elektroną iš vandens, vandens skaidyme, kur susidaro laisvas deguonis, dalyvauja chlorofilas2, sugeria saulės šviesą, nausoja vandens saidymui ir elektronui, pernešti nuo vandens ant chlorofilo1. Gamina ATP ir vandenilis prisijungia prie NADP ir susidaro NADPH.
Tamsos fazė: krakmolo gamyba(tamsa - šviesa), jos metu sintetinami angliavandeniai, jie...