100metis karas bei krevos sutartis

Konspektas
 5
Microsoft Word 56 KB
5 puslapiai

1337m. Tarp Anglijos ir Prancūzijos kilo karas, kuris su pertraukomis tęsėsi iki 1453m. Todėl jis vadinamas Šimtamečiu. Vienijant šalį tarp Prancūzijos ir Anglijos karalių vis dažniau kildavo nesutarimų dėl Anglijos valdovų žemių Prancūzijoje – Akvitanijos ir Flandrijos. Karo pretekstas buvo Anglijos karalius Eduardo III, Prancūzijos karalius Pilypo IV vaikaičio, pretenzijos į Prancūzijos sostą. Karas prasidėjo, kai po Prancūzijos karaliaus Pilypo IV sūnų mirties neliko sosto įpėdinio. Anglijos karalius Eduardas III buvo Prancūzijos karaliaus giminaitis, todėl panoro tapti ir Prancūzijos karaliumi. Prancūzai su tuo nesutiko. 1337 m. Eduardas III paskelbė karą Prancūzijai. Karo pradžioje labiau sekėsi anglams. 1340m. jie sumušė Prancūzijos laivyną prie Sleiso, užėmė Normandiją.1346m. prancūzai buvo sumušti prie Kresi miestelio, Flandrijos pasienyje. 1356m. jie vėl pralaimėjo prie Puatjė miesto. Anglams į nelaisvę pateko net pats karalius Jonas Gerasis. Karalius mirė nelaisvėje po 8 metų. Anglai ir jų rėmėjai viešpatavo didelėje Prancūzijos dalyje – pietuose, šiaurėje ir vakaruose. Anglai mūšio lauke buvo daug pranašesni. Anglai turėjo patrankų ir pirmieji jas panaudojo kare. Prancūzų riteriai buvo nedrausmingi, kovojo labai neorganizuotai. Visa tai ir lėmė prancūzų pralaimėjimus. Karas atnešė Prancūzijai daug nelaimių. Gyventojai buvo nepatenkinti pralaimėjimais, plėšikų siautėjimais, išaugusiais mokesčiais. 1358m. Šiaurės Prancūzijoje kilo didelis valstiečių sukilimas. Visoje Europoje siautėjo maro epidemija, nuo kurios labai nukentėjo ir Prancūzija. 1360m. Prancūzija buvo priversta pasirašyti Bretinji taikos sutartį ir atidavė Anglijai dideles teritorijas Prancūzijos šiaurėje ir vakaruose. Taiką Prancūzijos karalius panaudojo savo valdžiai ir kariuomenei stiprinti. Buvo sukurti nauji raitelių ir pėstininkų būriai, suremontuotos pilys, pastatytas naujas laivynas. Prancūzai pasigamino patrankų. 1369m. Prancūzijos atnaujinti karo veiksmai buvo sėkmingi jos kariuomenei. Iki 1380m. Anglijai žemyne liko tik keletas pakrantės miestų. 1396m. buvo sudarytos paliaubos 28 metams. 1415m. Anglijos karalius vėl pradėjo karinius veiksmus ir užėmė visą šalies šiaurę. Anglus parėmė ir į jų pusę perėjo Burgundijos kunigaikštis. Pagal 1420m. Trua taiką Prancūzija neteko savarankiškumo ir Anglijos karalius Henrikas V, kuris buvo Prancūzijos karaliaus Karolio VI svainis, tapo Prancūzijos regentu ir sosto įpėdiniu. 1422m. mirus Henrikui V ir Karoliui VI, anglai ir Burgundijos kunigaikštis Anglijos ir Prancūzijos karaliumi paskelbė mažametį, 10 mėnesių amžiaus, Henriko V sūnų Henriką VI. Mirusio Prancūzijos karaliaus...