10 klasės pirmų penkių skyrių špera

Fizikos konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 56 KB
5 puslapiai

Svyravimai arba virpesiai – tai daugybė pasikartojančių judesių.
Svyruoklė – tai ant ilgo siūlio pakabintas rutuliukas.
Periodiškai pasikartojantis kūno judėjimas ta pačia trajektorija pakaitomis į priešingas puses pusiausvyros padėties atžvilgiu vadinamas mechaniniu kūno svyravimu.
Svyravimo amplitudė (A) – didžiausias kūno nuokrypis nuo pusiausvyros padėties.
Svyravimo periodas – laiko tarpas, per kurį kūnas susvyruoja vieną kartą, kitaip tariant, vieno svyravimo trukmė. T=1/v; [T]=1s
Svyravimo dažnis – tai atvirkščias periodui dydis, nusakantis svyravimų skaičių per vieną sekundę. V=1/T
[v]=1Hz=1s-1

Laisvieji svyravimai – tai svyravimai kuriuos sukelia kūnus veikiančios vidinės jėgos.
Slopinamieji svyravimai – tai svyravimai mažėjančia amplitude.

Priverstiniai svyravimai – tai svyravimai, kurie vyksta periodiškai veikiant išoriniai jėgai. Pvz.:Tokiais svyravimais galima laikyti rūšiavimo mašinų sietų, automobilio variklio cilindro stūmoklio, siuvamosios mašinos adatos, drožimo staklių peilio svyravimą.
Rezonansas – tai ryškus priverstinių svyravimų amplitudės padidėjimas, kai priverstinius kūno svyravimus sukeliančios jėgos kitimo dažnis sutampa su to kūno laisvųjų svyravimų dažniu.
Banga – tai svyravimų sklidimas terpe.
Bangos ilgiu vadinamas atstumas, kurį banga nusklinda per vieną periodą.
λ = vT ; λ = v/v;
Bangos sklidimo greitis:
v = λ /T ; v = λ v ;
Skersinės – tai bangos, kai terpės dalelės svyruoja statmenai bangos sklidimo krypčiai.

Išilginės – tai bangos, kai terpės dalelės svyruoja išilgai bangos sklidimo krypties.

!!!Sklindant mechaninėms bangoms, perduodama energija, bet ne medžiaga!!!
Bangų interferencija – dviejų ar kelių koherentinių bangų sudėtis. Koherentinės bangos – tai vienodo dažnio ir sinchroniškai sklindančios bangos.
Interferencijos maksimumas – tai kai dviejų šaltinių sukeltos bangos pasiekia tšką vienu metu, ir ten susitinka tu bangų iškilos, ir tas vandens taškas pradeda svyruoti didesne amplitude.
Interferencijos minimumas – tai kai viename taške susitinka vienos bangos iškila, o kitos įduba, bangos viena kitą slopina ir tas vandens paviršiaus taškas ima svyruti mažesne amplitude arba visiškai nustija svyravęs.
Bangų difrakcija – tai bangų nukrypimas nuo tiesaus kelio, užlinkimas už kliūties.
Akustika – tai kasdien mus lydintis garso reiškinys. Garsą sukelia virpantys kūnai. Garsas visose aplinkose sklinda nevienodai.
Garso greitis: Vandenyje 1483 m/s, Ore (150) 340 m/s, Pliene 5000 m/s, Deimante 18350 m/s, Ąžuole 4115 m/s, Lede 3980 m/s, Vakume išvis...