10 kl vienos temos

Fizikos konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 29 KB
1 puslapis

Fizika 10 klas4s temos. Fizika 10 klas4s temos.

Elektromagnetiniai virpesiai tai labai aukšto dažnio srovė.joje periodiškai kinta:elektros krūvis, srovės stipris, įtampa.
Kondensatorius tai prietaisas kaupiantis elektros krųvį. Jį sudaro laidininkai atskirti izoliatoriumi. Laidininkai vadinami elektrodais. Elektrinė talpa tai laidininko savybė kaupti elektros krūvį. Virpesių kontūrą sudaro ritė ir kondensatorius.
Įtaisas kuriame papildoma energija, prarandama dėl laidų įšilimo, vadinamas elektromagnetinių virpesių generatoriumi.
Lempinį generatorių sudaro:triodas, virpesių kontūras (ritė l;a ir kondensatorius c) ritė l ,maitinimo šaltiniai b ir b. Triodas tai trijų elektrodų lempa.
Triodas yra kaip jungiklis kuris reikiamu momentu įjungia grandinę ir papildo kontūro energiją. Gaunami neslopinamieji virpesiai. Tranzistorius tai 3 dalių puslaidininkis prietaisas. Tranzistoriaus dalys: emiteris, kolektorius, bazė. Tranzistorinio generatoriaus sandara: tranzistorius, virpesių kontūras, ritė l , srovės šaltinis. Tranzistorius kaip ir triodas yra kaip jungiklis. Gaunami neslopinamieji virpesiai.| Elektrinis ir magnetinis laukas kartu vadinami elektromagnetiniu lauku. Jo greitis 300000km/s. Elektromagnetinė banga tai elektromagnetinio lauko plitimas erdvėje. Antena tai įrenginys kuris spinduliuoja arba priima elektromagnetines bangas.| Elektromagnetinės bangos skirtos ryšį palaikyti vadinamos radio bangomis.
Radio bangų rūšys:ilgosios1-10km,...