10 dievo įsakymų ir šiuolaikinė jų referatas

 5
Microsoft Word 52 KB
4 puslapiai

Dešimt Dievo įsakymų ir šiuolaikinė jų interpretacija

Mūsų civilizacijai gresia prarasti humaniškumą dėl moralinių normų trūkumo. Ir ne vien tik krikščionys taip teigia, netgi literatūros veikėjai, kurie nėra krikščioniško tikėjimo šalininkai, kartais pastebi šią problemą. Taigi aplinkinis pasaulis mūsų klausia: „Normos, ar kas nors jas turi?“. Po to paprastai seka klausimas: „Tačiau kieno normos?“ Nebūtų pernelyg įžūlu teigti, kad civilizacijai reikia Dievo normų, arba kad civilizacijai reikia jo standartų. Taigi mes, krikščionys, tikime, kad Dievas atėjo pas mus per Dešimt Dievo įsakymų ir, tiesą sakant, pasakė: „Jums reikia mano normų“.
Pagrindinė mintis yra dvejopa: pirmiausia, Dešimtyje Dievo įsakymų Dievas pasakė mums nustatytas, visiems laikams išliekančias normas, kurių mums reikia, norint užtirkinti darnų kartų egzistavimą, be to, kad Dešimtyje Dievo įsakymų jis pateikė mums išbaigtą gyvenimo filosofiją, kuri leidžia mums suvokti pasaulį. Prieš nagrinėjant kiekvieną iš Dievo įsakymų, vertėtų pastebėti keletą bendrų dalykų apie juos. Pirmiausia tai, kad Dešimt Dievo įsakymų, ne kaip kitos taisyklės ir įsakymai, atlieka išskirtinį vaidmenį ir turi išskirtinį statusą Biblijoje ir visoje religijoje. Tik Dešimt Dievo įsakymų pristatė pats Dievas girdimu balsu Izraelio žmonėms nuo Sinajaus kalno. Ir tik Dešimt Dievo įsakymų buvo iškalti akmenyje. Visas šis išskirtinumas buvo šių įsakymų universalaus pobūdžio ženklas: jie skirti visiems žmonėms visais laikais ir visose vietose, netgi neatsižvelgiant į kitas pasaulio religijas. Šią universalią Dešimties Dievo įsakymų paskirtį galima pastebėti lyginant juos su Biblijos įsakymais, kurie nepasižymi tokiu stipriu, universaliu pobūdžiu. Pavyzdžiui, įsakymas nevirti ožiuko jo motinos piene greičiausiai buvo tik atsakas į pagoniškus religinius papročius. Taigi jei modernūs pagonys atgaivins šią praktiką, turime būti tikri, kad niekada joje nedalyvausime, tačiau tikimybė labai didelė, kad šio įsakymo daugeliui iš mūsų niekada net prisiminti nebus progos. Taip pat ir įsakymas padirbti savo stogui turėklus buvo susijęs su praktika naudotis namo stogu kaip vidaus kiemu. Jei kas nors naudoja namo stogą kaip vidinį kiemą, jis, be abejonės, turi paklusti Biblijos įsakymui pritvirtinti turėklus, tačiau tai gali tiesiogiai neliesti daugelio iš mūsų. Abiejų šių įsakymų pritaikymas ribotas. O Dešimt Dievo įsakymų, priešingai, yra išskirti kaip universalūs; rodos, jie visada tinka visiems žmonėms visose vietose.
Kad klaidingai neįgyvendintume Dievo įstatymo, turime elgtis dvejopai: tinkamai jį naudoti;...