1 sociokultūrinė veikla bendruomenėje

Referatas
 5
Microsoft Word 144 KB
19 puslapiai

TURINYS

I. SOCIOKULTŪRINĖ VEIKLA BENDRUOMENĖJE IR GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS

1. SOCIOKULTŪRINĖ VEIKLA BENDRUOMENĖJE ………………………………………….2

1.1. Sociokultūrinio darbo sanprata………………………………………………………………2
1.2. Bendruomenė ir socialinė pagalba joje………………………………………………………2
1.3. Sociokultūrinės veiklos principai……………………………………………………………….3
1.4. Sociokultūrinė veikla pasaulyje ir Lietuvoje……………………………………………………4
1.5. Socialinis pedagogas - naujas ugdymo organizatorius mikrosociume………………………….5
1.6. Socialinių pedagogų ir darbuotojų pareigybės………………………………………………….5

2. GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS IR ĮVALDYMAS……………………………………8

2.1. Įgūdžių formavimasis………………………………………………………………………….8
2.2. Asmenybės subrendimo kriterijai …………………………… ……………………………….9
2.3. Vidinė ir išorinė kontrolė…………………….……………………………………………….10
2.4. Savisklaida ir identitetas……………………………………………………………………10
2.5. Kompetencija…………………………………………………………………….…………….11
2.6. Krizės ir jų įveikimas …… …………………………………………………………………11

3. REKREACINĖ VEIKLA IR TURIZMAS…………………………… 14
3.1. Rekreacijos esmė………………………………………………………………14
3.2. Turizmo samprata …………………………… ……………………………….14
3.3. Rekreacija kaip valstybės visuomenės funkcija……………………………….16
3.4. Neigiamas turizmo poveikis bendruomenėms ………………………… 17
3.5. Turizmo plėtros problemos ir perspektyvos…………………………………… .17

1. SOCIOKULTŪRINĖ VEIKLA BENDRUOMENĖJE

Globalizacija, vis labiau besivienijanti Europa, socialinė integracija ir harmonizacija sudaro naujas galimybes asmens ir vaiko socialinei raidai. Pirmąjį nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį pradėtos kurti socialinės institucijos, susikūrė vaiko teisių apsaugos tarnybų tinklas, mokyklose bei kitose ugdymo institucijose steigiami socialinių pedagogų etatai. Vaikų padėtis tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje, yra glaudžiai susijusi su socialinės politikos ir...